Tietosuojaseloste (GDPR)

21.7.2018

Rekisterin nimi

Internet – matkatilausrekisteri

Rekisterinpitäjä

Vaasan Ulataksi Oy (0209636-8)
Kirkkopuistikko 20 F
65100 Vaasa

Yhteystiedot

Taxi Vaasa
Kirkkopuistikko 20 F
65100 Vaasa
06-3203713
toimisto@taksivaasa.fi

Rekisterin käyttötarkoitus ja käyttöehdot

Keräämme tietoja internet tilauslomakkeessa matkatilausten hoitamista varten. Kerättäviä tietoja käytetään vain matkatilausta varten. Asiakas voi tilata matkan internet-tilauslomakkeella silloin, kun asiakkaalla on tiedossa etukäteen annettu asiakasnumero.

Asiakkaan tulee tutustua näihin käyttöehtoihin huolellisesti ennen palvelun käyttöä. Tekemällä internet - matkatilauksen Asiakas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Asiakas on vastuussa kaikista tehdyistä tilauksista ja mahdollisista aiheutuneista kustannuksista. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan tilaukseen tulleet muutokset tai peruutukset välittömästi. Tilaus on tehtävä vähintään 2 tuntia ennen varsinaista matkan alkua.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella. Tietojen antaminen on edellytys internet tilaus matkan tekemiselle, toisin sanoen, et voi tilata internet tilaus lomakkeella matkaa, ellet anna tietoja tilauslomakkeeseen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasnumero, nimi, sähköposti, hakuosoite, kohde, ajoneuvo tyyppi, aikataulu ja mahdolliset lisätiedot tilausta varten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja vain asiakakkaan itsensä antamista tiedoista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle ja tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Emme käytä sivustolla evästeitä (cookies).

Tietojen suojauksen periaatteet

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muilla tavanomaisilla tietoturvatoimenpiteillä tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteristä ei tehdä fyysisiä kopioita.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.